Rudołtowice

Ważne telefony

Strona Facebook Sołectwa Rudołtowice

Radny Rady Miejskiej w Pszczynie: ANDRZEJ WOJTANOWICZ tel. 602 687 572

Gospodyni Sali Ośrodka Kultury w Rudołtowicach: AGNIESZKA SOJKA tel. 502 820 897

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudołtowicach: tel.: 32 210 22 04 e-amil: osp.rudoltowice@o2.pl https://osprudoltowice.pl

Szkoła Podstawowa w Rudołtowicach: tel.: 32 211 21 00 fax: 32 211 21 00 e-mail: sp8@pze-pszczyna.pl http://www.sp8.edu.pl

Urząd Miejski: http://www.pszczyna.pl Centrala: 32 449 39 00 fax: 32 449 39 55

Biuro Obsługi Klienta: parter, p4 tel.: 32 449 39 00 fax: 32 449 39 55

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol: e-mil: skrobol@pszczyna.pl

Sekretariat Burmistrza: I piętro, p.100 tel.: 32 449 39 99 fax: 32 449 39 55

Straż Miejska w Pszczynie: tel.: 32 210 28 50 http://strazmiejska.pszczyna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej: ul.Kilińskiego 5a 43-200 Pszczyna tel.: 32 210 41 73; 32 210 58 10 e-mail: ops@pszczyna.pl

Starostwo Powiatowe w Pszczynie: ul.3 Maja 10 43-200 Pszczyna tel.: 32 449 23 00 fax: 32 449 23 45 e-mail: powiat@pszczyna.pl

Komunikacja Powiatowa – Powiatu Pszczyńskiego Starostwo Powiatowe w Pszczynie: ul. 3 Maja 10 43-200 Pszczyna tel.: 32 449 23 20; 32 449 23 00 e-mail: transportpubliczny@powiat.pszczyna.pl